мену

сједнице

Иди назад

13.redovna sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

 •  05-05-2022  • 
1.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.03.2022.godine
0 гласова
0
0
Гласова
2.
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Novi Travnik za period 2021.-2027.godina
0 гласова
0
0
Гласова
3.
Prijedlog Odluke o usvajanju potencijalnih projekata javno privatno partnerstvo za 2022.godinu
0 гласова
0
0
Гласова
4.
Prijedlog Odluke o usvajanju potencijalnih projekata javno privatno partnerstvo za period 2022.-2024.godina
0 гласова
0
0
Гласова
5.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra kvadratnog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2021. godini
0 гласова
0
0
Гласова
6.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
0 гласова
0
0
Гласова
7.
Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na odluke skupštine JKP Vilenica čistoća doo Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu i Plana poslovanja i Finansijskog plana za 2022. godinu
0 гласова
0
0
Гласова
8.
Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na odluke skupštine JP Vilenica-Vodovod d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o radu za 2021. godinu i Plana poslovanja za 2022. godinu
0 гласова
0
0
Гласова
9.
Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na odluke skupštine ORŠK d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o radu za 2021. godinu i Plana poslovanja za 2022. godinu
0 гласова
0
0
Гласова
10.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Travnik osnovanog za općine Travnik i Novi Travnik za 2021. godinu
0 гласова
0
0
Гласова
11.
Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. godinu i davanju saglasnosti na Program rada za 2022. godinu JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik
0 гласова
0
0
Гласова
12.
Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. godinu i davanju saglasnosti na Program rada za 2022. godinu JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik
0 гласова
0
0
Гласова
13.
Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. godinu i davanju saglasnosti na Plan rada za 2022. godinu JU „Dom zdravlja“ Novi Travnik
0 гласова
0
0
Гласова
14.
Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. godinu i davanju saglasnosti na Plan rada za 2022. godinu JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik
0 гласова
0
0
Гласова
15.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za sigurnost saobraćaja u lokalnom cestovnom saobraćaju
0 гласова
0
0
Гласова
16.
Informacija o poduzetim mjerama za otklanjanje slabosti identificiranih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Novi Travnik za 2020.godinu
0 гласова
0
0
Гласова
17.
Informacija o stanju sigurnosti na području općine Novi Travnik za 2021.godinu
0 гласова
0
0
Гласова
18.
Informacija o realizovanim projektima kapitalnih ulaganja
0 гласова
0
0
Гласова