мену

сједнице

Иди назад

12. редовна сједница ОВ

 •  24-03-2022  • 
1.
Приједлог Закључка о прихваћању Извјешћа о раду за 2021.годину и давању сугласности на Програм рада за 2022. годину Опћинског начелника и служби за управу Опћине Нови Травник;
0 гласова
0
0
Гласова
2.
Приједлог Одлуке о успостављању сурадње и пријатељских односа Опћине Нови Травник и Опћине Улцињ - Црна Гора;
0 гласова
0
0
Гласова
3.
Приједлог Одлуке о усвајању Извјешћа о извршењу прорачуна и о реализацији капиталних потпора и издатака Ризнице Опћине Нови Травник за раздобље 1.1.-31.12.2021.године
0 гласова
0
0
Гласова
4.
Приједлог Одлуке о усвајању Извјешћа о коришћењу средстава текуће причуве за И – XИИ 2021.године,
0 гласова
0
0
Гласова
5.
Приједлог Одлуке о усвајању Извјешћа о утрошку средстава за локалне путове у 2021.години,
0 гласова
0
0
Гласова
6.
Приједлог Прорачунског календара за 2023. годину;
0 гласова
0
0
Гласова
7.
Приједлог Одлуке о приступању пројекту енергијске ефикасности “Реконструкција сустава гријања и снабдијевање топлотном енергијом у згради Опћине Нови Травник” по ЕСЦО моделу финанцирања;
0 гласова
0
0
Гласова
8.
Приједлог Одлуке о радном времену продајних објеката, угоститељских објеката и обрта на подручју опћине Нови Травник;
0 гласова
0
0
Гласова
9.
Приједлог Одлука о приступању изради измјена и допуна Регулацијског плана „Међуводе“;
0 гласова
0
0
Гласова
10.
Приједлог Одлуке о продаји земљишта Жупи Св. Јосипа Ранковићи;
0 гласова
0
0
Гласова
11.
Приједлог Одлуке о продаји земљишта ЕП ХЗ ХБ, д.д. Мостар, Пословница Нови Травник;
0 гласова
0
0
Гласова
12.
Приједлог Одлуке о продаји земљишта Ј.П. Електропривреда БиХ, д.д. Сарајево, Пословна јединица Нови Травник;
0 гласова
0
0
Гласова
13.
Приједлог Одлуке о потврђивању резултата избора за чланове савјета мјесних заједница Ростово и Шенковићи;
0 гласова
0
0
Гласова
14.
Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Управног вијећа ЈУ Центар за социјални рад Нови Травник;
0 гласова
0
0
Гласова
15.
Приједлог Закључак о изузећу предсједнице Повјеренства за жалбе;
0 гласова
0
0
Гласова
16.
Информација о реализираним пројектима капиталних улагања.
0 гласова
0
0
Гласова