мену

Ваше иницијативе

Ова иницијатива је усмјерена на грађење и опремање дјечјег игралишта у Првомајској улици чиме ће се осигурати увјети за сигурну игру и дружење, осигурати бољи увјети за раст, и развој дјеце те допринијети повећању социјализације, међусобног повезивања и интеракције дјеце...