мену

Вијести

Općina Novi Travnik je pokrenula nabavku radova za sanaciju i rekonstrukciju prometnica u Novom Travniku podijeljenu na 3 LOT-a i to: Nabava radova-Sanacija prometnice u BNT-u u Novom Travniku Nabava radova-Rekonstrukcija gradske prometnice S.Radića-I.Meštrovića Nabava radova-Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Čehova...

Općina Novi Travnik pokreće proceduru javne nabave radova – Izgradnja potpornog zida uz rijeku Jaglenicu. Kompletan dokument možete pogledati OVDJE.

Jedna od važnijih odrednica razvitka Novog Travnika jesu poslovne zone, nakon što je Općina Novi Travnik realizirala projekt rekonstrukcije ceste u zoni Bratstvo sad je i data potpora od strane Vlade FBiH za daljnji nastavak projekta rekonstrukcije ceste u Bratstvu....

Općina Novi Travnik pokreće proceduru javne nabave radova – Modernizacija,uređenje i sanacija lokalnih puteva,parking prostora i prilaza zgradama. Pokrenuti postupak je otvoreni a kompletan dokument možete pogledati OVDJE.

Опћина Нови Травник са одабраним корисницима средстава из  Одлуке о расподјели средстава по Јавном позиву за финанцирање омладинских стартуп бизниса данас је закључила уговоре којима  су дефинирана права, обвезе и одговорности као и остали елементи релевантни за реализацију одабраних пројеката....

У просторијама ОпћинеНови Травник одржан је радни састанак начелника Стјепана Дује и помоћника са представницима Уреда за координацију пројеката при Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства. Тема састанка била је евалуација поднесених пријава за пројекте инфраструктуре у оквиру Пројекта развоја...

Прорачуна Опћине Нови Травник за 2022. годину донесен је у износу од 10.636.145 КМ. Осим што је рекордан, има развојну и социјалну компоненту , што је видљиво из бројних прорачунских ставки. Опћинско вијеће Нови Травник данас је на 11. редовитој...