Menu

sjednice

Idi nazad

19.Redovna sjednica Općinskog vijeća

 •  13-04-2023  • 
1.
1.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2022.godine;
0 glasova
0
0
votes
2.
2.2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve za I – XII 2022. godine
0 glasova
0
0
votes
3.
3.Prijedlog Budžetskog kalendara za izradu i donošenje budžeta za 2024.godinu i dokumenta okvirnog budžeta za period 2024.-2026.godina
0 glasova
0
0
votes
4.
4.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Novi Travnik za 2022. godinu
0 glasova
0
0
votes
5.
5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o organizaciji Općine Novi Travnik i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe Općine Novi Travnik
0 glasova
0
0
votes
6.
6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu za 2022. godinu i davanju saglasnosti na Program rada za 2023. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik
0 glasova
0
0
votes
7.
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra kvadratnog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2022. godini
0 glasova
0
0
votes
8.
8. Prijedlog Zaključka o stavljanju Nacrta Regulacionog plana „Međuvode“ - izmjene i dopune, na javni uvid;
0 glasova
0
0
votes
9.
9. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća
0 glasova
0
0
votes
10.
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupaka javnih nadmetanja (licitacija) u Općini Novi Travnik
0 glasova
0
0
votes
11.
11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja putem licitacije za prodaju gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik
0 glasova
0
0
votes
12.
12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Miru Dominovića iz Novog Travnika
0 glasova
0
0
votes
13.
13. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup Vlatku Blaževiću iz Novog Travnika
0 glasova
0
0
votes
14.
14. Prijedlog Odluke o davanju nogometnog igrališta „Plandište“ u zakup MZ Rankovići
0 glasova
0
0
votes
15.
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje zemljišta putem licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta u industrijsko-uslužnoj zoni „Neobarje
0 glasova
0
0
votes
16.
16. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje zemljišta putem licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta u industrijsko-uslužnoj zoni „Neobarje
0 glasova
0
0
votes
17.
17. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje zemljišta putem licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta u industrijsko-uslužnoj zoni „Neobarje
0 glasova
0
0
votes
18.
18. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje zemljišta putem licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta u industrijsko-uslužnoj zoni „Neobarje
0 glasova
0
0
votes
19.
19. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje zemljišta putem licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta u industrijsko-uslužnoj zoni „Neobarje
0 glasova
0
0
votes
20.
20. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja radi prodaje zemljišta putem licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta u industrijsko-uslužnoj zoni „Neobarje
0 glasova
0
0
votes
21.
21. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup Sportskom savezu Općine Novi Travnik
0 glasova
0
0
votes
22.
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
0 glasova
0
0
votes
23.
23. Informacija o realizovanim projektima kapitalnih ulaganja
0 glasova
0
0
votes