Menu

sjednice

Idi nazad

12. redovna sjednica OV

 •  24-03-2022  • 
1.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021.godinu i davanju suglasnosti na Program rada za 2022. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik;
0 glasova
0
0
votes
2.
Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa Općine Novi Travnik i Općine Ulcinj - Crna Gora;
0 glasova
0
0
votes
3.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Riznice Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2021.godine
0 glasova
0
0
votes
4.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o korišćenju sredstava tekuće pričuve za I – XII 2021.godine,
0 glasova
0
0
votes
5.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za lokalne putove u 2021.godini,
0 glasova
0
0
votes
6.
Prijedlog Proračunskog kalendara za 2023. godinu;
0 glasova
0
0
votes
7.
Prijedlog Odluke o pristupanju projektu energijske efikasnosti “Rekonstrukcija sustava grijanja i snabdijevanje toplotnom energijom u zgradi Općine Novi Travnik” po ESCO modelu financiranja;
0 glasova
0
0
votes
8.
Prijedlog Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Novi Travnik;
0 glasova
0
0
votes
9.
Prijedlog Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Međuvode“;
0 glasova
0
0
votes
10.
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Župi Sv. Josipa Rankovići;
0 glasova
0
0
votes
11.
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta EP HZ HB, d.d. Mostar, Poslovnica Novi Travnik;
0 glasova
0
0
votes
12.
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta J.P. Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo, Poslovna jedinica Novi Travnik;
0 glasova
0
0
votes
13.
Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Rostovo i Šenkovići;
0 glasova
0
0
votes
14.
Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Novi Travnik;
0 glasova
0
0
votes
15.
Prijedlog Zaključak o izuzeću predsjednice Povjerenstva za žalbe;
0 glasova
0
0
votes
16.
Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.
0 glasova
0
0
votes