Menu

Novosti

Idi nazad

Projekti Novog Travnika prihvaćeni za sufinanciranje od strane Vlade FBiH

A Alem Čorbić  •  01-08-2022  • 

Jedna od važnijih odrednica razvitka Novog Travnika jesu poslovne zone, nakon što je Općina Novi Travnik realizirala projekt rekonstrukcije ceste u zoni Bratstvo sad je i data potpora od strane Vlade FBiH za daljnji nastavak projekta rekonstrukcije ceste u Bratstvu.

Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i Općine“ i ekonomskog koda „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i Općine“ izdvojen je iznos od 99.968,16 konvetibilnih maraka za nastavak rekonstrukcije prometnice unutar zone Bratstvo.

Također, ovom Odlukom i dvije važne prometnice u gradu prepoznate su od strane federalnog Ministarstva financije te će se podržati nastavak gradnje u ulicama Stjepana Radića – Ivana Meštrovića u iznosu od 156.532,42 KM.

Zahvaljujući potpori ovoga minstarstva biti će izvršena i dugoočekivana rekonstrukcija gradske prometnice u ulici fra Marijana Šunjića, za šta je odobren iznos od 250.000,00 KM.

Odobrena sredstva u iznosu od 125.000,00 KM biti će upotrebljena za pomoć kapitalnim potrebama komunalne infrastrukture.

Ovim potporama dat je dodatni vjetar u leđa projektima grada Novog Travnika i opredjeljenjima da se kroz intenzivnija ulaganja u infrastrukturu poboljšaju životni uvjeti svih naših građana.

Treba naglasiti da će ovim značajnim potporama dodatno rasti planirani prihodi i rashodi Proračuna Općine Novi Travnik za 2022.godinu.

Općina Novi Travnik nastavlja raditi na planiranju, projektiranju i traženju sredstava za financiranje potrebitih kapitalnih projekata u našoj lokalnoj zajednici.

Kategorije