Menu

Pitajte vijećnike

Zdenko Dominović
Naziv stranke: HSP
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

HSP

Hrvat

50-60

SSS

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.