Menu

Pitajte vijećnike

Robert Fišić
Naziv stranke: HDZ BiH
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

HDZ

Hrvat

22.01.1990.

VSS/doktor stomatologije

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.