Menu

Pitajte vijećnike

Lejla Belegić
Naziv stranke: NIP
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

NiP

Bošnjak

10.10.1990.

VSS/ dipl.ecc.

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.