Menu

Pitajte vijećnike

Fabo Stanić
Naziv stranke: HDZ BiH
Pozicija: Vijećnik
0 / 0

Broj pitanja: 0 Broj odgovora: 0

Biografija:

HDZ

Hrvat

15.05.1958.

VŠ,socijalni radnik

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.