Menu

Vaše inicijative

Idi nazad

Servisna mobilna aplikacija za prijavu komunalnih problema nadležnim službama

D Dario Kojadin  •  26-08-2022  • 
0 komentara

Pozdrav,

Mnogo je malih stvari koje treba popraviti u Novom Travniku.

Ideja ovoga projekta je da građani više ne moraju istraživati kome uputiti prijavu o rupi na kolniku ili nogostupu, uličnoj rasvjeti koja ne radi, oštećenoj klupi ili nepropisnom odlagalištu otpada.

Korisnici bi na aplikaciji označili lokaciju na karti gdje se problem nalazi, kratko opisali i uz fotografiju poslali prijavu. Prijava bi se proslijedila nadležnim službama.

Svaka prijava objavljena na platformi bila bi vidljiva svima i uvijek bi se moglo kontrolirati što je prijavljeno a što je do sada završeno.

U zemljama u okruženju ovaj tip servisnih aplikacija za građane je poprilično razvijen. Dobar primjeri su aplikacija popravi.to i smartrovinj.com.

Puno malih riješenih stvari čine projekte velikim! Popravkom velikog broja malih problema učinio bi Novi Travnik sigurnim i ljepšim za život.

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.