Menu

Autor: Damir Šakalo

Poštovani, kroz cijeli Novi Travnik se radi i to je pohvalno, ali spomenik kulture Prva zgrada sa spomen poločom u Novom Travniku – neasfaltirano oko…